MOKINIŲ SKAIČIUS PAGAL GRUPES / KLASES
2016-2017 M.M.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupė – 20 vaikų

1 / 4 klasė – 14 mokinių

2 / 3 klasė – 9 mokiniai

Bendras vaikų/mokinių skaičius – 43 mokiniai

Bendras mokinių skaičius 1 – 4 klasėse – 23 mokiniai