Mokyklos tipas – pradinė mokykla.
Mokyklos paskirtis – pradinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo formos – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo.
Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai – mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas.