Veiklos tikslai:

  • ugdyti sveiką, aktyvų, savimi pasitikintį, elementaraus raštingumo, socialinių, pažintinių informacinių, veiklos gebėjimų ir bendrųjų vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas;

  • tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius, teikiant valstybinius, privačius ir vietinius finansų ir intelekto išteklius.